Privatumo politika

 • Privatumo politika

  • Privatumo politikos versija: 2018 m. gegužės 25 d.

   Įgyvendindami Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2016/679 2016 m. balandžio 27 d. dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) užtikriname skaidrų ir sąžiningą Jūsų asmens duomenų tvarkymą. Šioje privatumo politikoje galite susipažinti su savo teisėmis bei informacija apie Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

   Jūsų asmens duomenų valdytojas yra UAB „Supra dictum“, juridinio asmens kodas 304068012, adresas Europos pr. 122, Kaunas, LT-46351. Kontaktinis telefono Nr.: +370 674 74071, elektroninio pašto adresas: info@supradictum.lt

   1. PASIKEITIMAI ĮSIGALIOJUS NAUJAM ĮSTATYMUI

   1.1. Nuo mūsų veiklos pradžios rūpinomės Jūsų asmens duomenų saugumu, todėl esminių pasikeitimų mūsų veikloje nėra. Įsigaliojus naujajam reguliavimui mums prireikė tik papildyti Jūsų teises naujai atsiradusiomis. Mes ir toliau laikysimės visų šių asmens duomenų apsaugos tvarkymo principų:
   1.1.1 asmens duomenis tvarkyti teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
   1.1.2 asmens duomenis rinkti nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkyti su tais tikslais nesuderinamu būdu (tikslo apribojimo principas);
   1.1.3 užtikrinti, kad tvarkomi Asmens duomenys būtų adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
   1.1.4 užtikrinti, kad Asmens duomenys būtų tikslūs ir prireikus atnaujinami; imtis visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
   1.1.5 asmens duomenis laikyti tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi (saugojimo trukmės apribojimo principas);
   1.1.6 asmens duomenis tvarkyti tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

   2. NERENKAMA IR NETVARKOMA ASMENS DUOMENŲ DALIS

   2.1 Nerenkame Jūsų naršymo trečių asmenų tinklapiuose istorijos ir jos nesaugome;
   2.2 Neperduodame jokių duomenų apie Jūsų naršymą mūsų tinklapyje, iš kurių būtų galima nustatyti Jūsų asmenį.

   3. RENKAMA IR TVARKOMA ASMENS DUOMENŲ DALIS

   3.1. Renkame ir tvarkome tik adekvačius ir tinkamus Jūsų asmens duomenis, kurių reikia siekiant tikslų dėl kurių jie tvarkomi.
   3.2. Asmens duomenys, kuriuos renkame ir tvarkome jums apsiperkant:
   3.2.1 kai Jūs apsiperkate mūsų elektroninėje parduotuvėje www.solanika.lt nesukurdamas individualios paskyros sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu mes renkame šiuos Jūsų asmens duomenis:

   Vardas;
   Pavardė;
   Telefono numeris;
   Elektroninio pašto adresas;
   Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresas.

   3.2.2 pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu.
   3.3. Asmens duomenys kuriuos renkame ir tvarkome jums įsigijant prekes išsimokėtinai:
   3.3.1 kai Jūs apsiperkate mūsų elektroninėje parduotuvėje www.solanika.lt ir už prekes atsiskaitote išsimokėtinai mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

   Vardas;
   Pavardė;
   Asmens kodas;
   Asmens dokumento numeris;
   Jūsų tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
   Informacija apie Jūsų darbinę padėtį;
   Per paskutinius 4 mėnesius gautų pajamų vidurkis;
   Elektroninio pašto adresas;
   Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresas;
   Telefono numeris.

   3.3.2 pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu.
   3.4. Asmens duomenys, kuriuos renkame ir tvarkome Jums susikuriant paskyrą, mūsų elektroninėje parduotuvėje, tačiau neatliekant pirkimo:
   3.4.1 kad apsipirkimas mūsų elektroninėje parduotuvėje www.solanika.lt Jums būtų kuo patogesnis ir greitesnis Jūs galite susikurti asmeninę paskyrą. Jums sukuriant asmeninę paskyrą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų duomenis:

   Vardas;
   Pavardė;
   Elektroninio pašto adresas;
   Telefono numeris;
   IP adresas.

   3.5. Renkame ir tvarkome asmens duomenis, kuriuos Jūs mums pateikėte savanoriškai:
   3.5.1 sukurdami paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje www.solanika.lt Jūs galite pateikti papildomus asmens duomenis, kurie nėra privalomi prekių įsigijimui ir gali būti naudojami Jums siunčiant gimtadienio sveikimus, siekiant Jums pirmiems pateikti bendrinius ir individualizuotus pasiūlymus, sudarant galimybę dalyvauti mūsų organizuojamose akcijose, programose ar palengvinant kitus apsipirkimus:
   3.5.2 papildomai Jūs galite pateikti mums šią savo informaciją:

   Lytį;
   Gimimo datą;
   Asmeninėje paskyroje išsisaugoti mokėjimo kortelės duomenis.

   3.6. Kiti asmens duomenys, kuriuos renkame ir tvarkome Jums naudojantis mūsų elektronine parduotuve:
   3.6.1 Jums apsipirkus mūsų elektroninėje parduotuvėje Jūsų patogumui mes taip pat renkame ir tvarkome šiuos duomenis:

   Pirkimų istorija;
   Elgsenos elektorinėje parduotuvėje istorija;
   IP adresas;
   Mokėjimų istorija;
   Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istorija, įskaitant elektroninius susirašinėjimus bei telefoninių pokalbių įrašus;
   Trečiųjų asmenų, gaunančių prekę/es pagrindinė informacija.

   3.6.2 nurodyti kitą asmenį, kuris atsiims Jūsų įsigytas prekes galite, jeigu toks asmuo yra davęs savo sutikimą. Pateikdami mums trečiųjų asmenų, atsiimančių prekę, informaciją, Jūs patvirtinate, jog turite tokių asmenų sutikimą dėl jų asmens duomenų perdavimo, naudojimo ir tvarkymo.

   4. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO TIKSLAS

   4.1. Jūsų asmens duomenis renkame tik nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkome su tais tikslais nesuderinamu būdu.
   4.2. Pasirengimo sudaryti sutartį tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys:
   4.2.1 Jums sukuriant asmeninę paskyrą mūsų elektroninėje parduotuvėje, tačiau nieko nenusipirkus, Jūs bet kada į ją grįžęs galėsite tęsti savo apsipirkimą papildomai nesiregistruodamas. Tikslu suteikti Jums galimybę bet kada pratęsti savo pirkimą mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

   Vardas;
   Pavardė;
   Telefono numeris;
   Elektroninio pašto adresas;
   IP adresas.

   4.2.2 šiuo tikslu Jūs galite pateikti ir papildomus savo asmens duomenis, kuriuos mes tvarkysime tik Jums juos suvedus ir išsaugojus savo asmeninėje paskyroje.
   4.3. Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys:
   4.3.1 kad galėtume Jums parduoti Jūsų išsirinktas prekes elektroninėje parduotuvėje www.solanika.lt mums yra būtina tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis:

   Vardas;
   Pavardė;
   Telefono numeris;
   Elektroninio pašto adresas;
   Jūsų įsigytų prekių pristatymo adresas;
   IP adresas.

   4.3.2 pateikti prekių pristatymo adresą prašome Jūsų tik tokiu atveju, jeigu pateikdami užsakymą pageidaujate, kad prekes Jūsų patogumui pristatytume nurodytu adresu.
   4.3.3 kai prekes perkate išsimokėtinai mums taip pat yra būtini šie Jūsų asmens duomenys:

   Asmens kodas;
   Asmens dokumento numeris;
   Informacija apie Jūsų darbinę padėtį;
   Per paskutinius 4 mėnesius gautų pajamų vidurkis;
   Jūsų tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

   4.3.4 apgailestaujame, tačiau Jums nepateikus šių asmens duomenų negalėsime Jums parduoti prekių, kadangi tvarkyti šiuos duomenis mums yra būtina sutarties sudarymui bei vykdymui, taip pat asmens duomenis mus įpareigoja tvarkyti Lietuvos Respublikos teisės aktai reglamentuojantys vykdomus atsiskaitymus internetu bei buhalterinės apskaitos tvarkymą.
   4.4. Paslaugų gerinimo ir veiklos analizės tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys:
   4.4.1 norime, kad naudojimasis mūsų elektronine parduotuve www.solanika.lt Jums būtų kuo paprastesnis ir patogesnis, todėl vykdome nuolatinę savo veiklos analizę, kurios metu analizuojame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

   Pirkimų istorija;
   Naršymo mūsų elektorinėje parduotuvėje istorija;
   Mokėjimų istorija;
   Atsiliepimai apie Jūsų pirktas prekes;
   Apklausų metu pateikti atsakymai;
   Jūsų ir Mūsų tarpusavio komunikacijos istorija, įskaitant elektroninius susirašinėjimus bei telefoninių pokalbių įrašus.

   4.5. Bendrinių ir individualizuotų pasiūlymų teikimo bei profiliavimo tikslu tvaromi Jūsų asmens duomenys:
   4.5.1 siekdami pateikti Jums bendrinius pasiūlymus dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų loterijų, akcijų, projektų tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

   Vardas;
   Telefono numeris;
   Elektroninio pašto adresas;
   Pristatymo adresas;
   Pristatymo būdų istorija;
   Įrenginių identifikaciniai numeriai.

   4.5.2 siekiant nustatyti konkrečiai Jūsų mėgstamas ir Jums aktualias prekes, kad galėtume pateikti Jums individualizuotus pasiūlymus. Jūsų asmens duomenų tvarkymas automatizuotos analizės būdu užtikrina, kad Jums nebūtų siūlomos Jums neaktualios prekės, o taupant Jūsų laiką pateikiami tik Jums įdomių prekių pasiūlymai. Automatizuoti analizės įrankiai yra paremti jūsų apsipirkimo istorija ir kita jūsų pateikiama informacija:

   Vardas;
   Telefono numeris;
   Elektroninio pašto adresas;
   Pristatymo adresas;
   Pristatymo būdų istorija;
   Mokėjimo būdų istorija;
   Naršymo mūsų elektroninėje parduotuvėje istorija;
   Pirkimo istorija;
   IP adresas;
   Įrenginių identifikaciniai numeriai.

   4.5.3 Jūs turite teisę bet kada atsisakyti, kad mes tvarkytume Jūsų asmens duomenis bendrinių ir individualizuotų pasiūlymų dėl prekių ir dėl mūsų organizuojamų loterijų, akcijų, projektų. Atsisakyti, kad mes tvarkytume jūsų asmens duomenis aukščiau nurodytu tikslu Jūs galite pateikdami mums savo atsisakymą raštu, elektroniniu paštu info@irankiusritis.lt
   4.6. Patikimumo vertinimo tikslu tvarkomi Jūsų asmens duomenys:
   4.6.1 norėdami užtikrinti paslaugų kokybę bei sumažinti laiko trukmę nuo Jūsų užsakymo gavimo iki įvykdymo, tvarkome Jūsų asmens duomenis, susijusius su Jūsų pateiktais užsakymais ir jų atsiėmimu. Vadovaujantis šiais duomenimis yra apskaičiuojamas Jūsų reitingas, kuris parodo kokia tikimybė, kad jūs atsiimsite savo užsakytą užsakymą tokiu būdu, kurį pasirinkote pirkdami prekę. Jei Jūs dažnai neatsiimate savo užsakymo, Jūsų reitingas mažėja ir Jūs galit būti paprašyti apmokėti už užsakytas prekes iš anksto, o ne jų atsiėmimo metu. Šis reitingas nėra viešai skelbiamas ir yra naudojamas tik Bendrovės veiklos, saugumo, apgaulės prevencijos tikslais. Jei Jūs nesutinkate su šiuo reitingu, galite pateikti savo nesutikimo argumentus ir juos įvertinę peržiūrėsime Jūsų reitingą.
   4.7. Jūsų prašymų ir klausimų nagrinėjimo tikslu tvaromi Jūsų asmens duomenys:
   4.7.1 siekdami teikti Jums kokybiškas paslaugas bei užtikrinti visapusišką aptarnavimą, Jūsų asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte sukurdami asmeninę paskyrą bei apsipirkdami, taip pat tvarkome ir Jūsų klausimų bei prašymų nagrinėjimo tikslu.
   4.8. Garantinio aptarnavimo suteikimo tikslu:
   4.8.1 Jums apsiperkant mūsų elektroninėje ar fizinėje parduotuvėje ir įsigyjant tam tikras prekes, joms yra suteikiamas garantinis aptarnavimas. Šiuo tikslu Jums kreipiantis į mūsų garantinio aptarnavimo skyrių mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

   Vardas;
   Pavardė;
   Telefono numeris;
   Elektroninio pašto adresas;
   Pristatymo adresas;
   Užsakymo informacija.

   4.8.2 tuo atveju, jeigu Jūs nenorite, kad mes tvarkytumėme nurodytus asmens duomenis garantinio aptarnavimo tikslu dėl garantinio aptarnavimo rekomenduojame kreiptis tiesiogiai į garantines paslaugas teikiančias įmones.
   4.9. Jūsų bei mūsų saugumo užtikrinimo tikslu:
   4.9.1 siekdami užtikrinti Jūsų bei mūsų darbuotojų saugumą taip pat apsisaugoti nuo prekių vagysčių fizinėse prekių parduotuvėse bei atsiėmimo vietose mes esame įrengę stebėjimo kameras. Jums lankantis mūsų parduotuvėse ar prekių atsiėmimo punktuose esate filmuojami. Vaizdo įrašus peržiūrime incidentų, vagysčių ar kitų nusikalstamų veikų atveju siekiant apginti savo nukentėjusių asmenų teisėtus interesus.

   5. ASMENS DUOMENŲ RINKIMO IR TVARKYMO TEISĖTUMAS

   5.1. Užtikriname Jus, kad Jūsų asmens duomenis renkame yra tvarkome tik teisėtais pagrindais, t.y. Jūsų asmens duomenis renkame ir tvarkome tik:
   5.1.1 Jums perkant prekes tarp Jūsų ir mūsų yra sudaroma pirkimo – pardavimo sutartis ir tvarkome Jūsų duomenis šiuo pagrindu;
   5.1.2 Jums užsiregistravus mūsų elektroninėje parduotuvėje ir sukūrus asmeninę paskyrą, jūsų duomenis tvarkome pasirengiant Jums pirkti prekes ateityje;
   5.1.3 Jums davus sutikimą tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
   5.1.4 vykdant mums taikomų įstatymų reikalavimus;
   5.1.5 nurodžius Valstybės įgaliotoms institucijoms.

   6. NESUTIKIMAS SU SAVO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMU

   6.1. Jūs visada galite nesutikti su papildomų Jūsų asmens duomenų tvarkymu, kuris skirtas tik analizės ir rinkodaros tikslams. Tačiau be privalomų duomenų užsakymui įgyvendinti, pabaigti pirkimo nėra galimybės, nes mes negalime tokio užsakymo išpildyti.

   7. ASMENS DUOMENŲ PERDAVIMAS

   7.1. Asmens duomenys yra perduodami tik patikimoms trečiosioms šalims, su kuriomis esame sudarę sutartis, ir tik tokia apimtimi, kuri yra būtina paslaugai teikti. Tinkamo paslaugų suteikimo Jums tikslu, perduodame Jūsų asmens duomenis šiems savo partneriams:
   7.1.1 kurjerių paslaugas teikiančioms įmonėms, kurios pristato Jums prekes Jūsų nurodytais adresais;
   7.1.2 prekių tiekėjams, kurie Jums pristato prekes tiesiogiai;
   7.1.3 finansines paslaugas teikiančios įmonės, su kuriomis Jūs sudarote prekių įsigijimo išsimokėtinai sutartis;
   7.1.4 bendrovėms, teikiančioms skambučių centro paslaugas;
   7.1.5 garantinio aptarnavimo paslaugas teikiančioms įmonėms;
   7.1.6 meistro paslaugas teikiančioms įmonėms;
   7.1.7 rinkodaros ir marketingo paslaugas teikiančioms įmonėms.
   7.2. Jūsų Asmens duomenis taip pat teikiame:
   7.2.1 teisėsaugos institucijoms Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka;
   7.2.2 valstybinės institucijoms ir teismams, kai tokią pareigą numato taikytini teisės aktai.

   8. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

   8.1. Jūsų asmens duomenys yra saugomi tiek laiko kiek yra būtina prekių įsigijimo sutarčiai įvykdyti, bet ne trumpiau, nei tą mus įpareigoja daryti mūsų veiklą reglamentuojantys teisės aktai. Jūsų asmens duomenys, kurie tvarkomi Jums sutikus su tokiu asmens duomenų tvarkymu yra tvarkomi ir saugomi iki Jūsų sutikimo atšaukimo dienos.

   9. GALIMYBĖ SUSIPAŽINTI SU TVARKOMAIS ASMENS DUOMENIMIS

   9.1. Jūs turite teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis. Su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis Jūs galite susipažinti šiais būdais:
   9.1.1 atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@irankiusritis.lt
   9.1.2 atvykdami į mūsų prekybos vietas.

   10.GALIMYBĖ KEISTI/TIKSLINTI SAVO ASMENS DUOMENIS

   10.1. Jeigu pastebėjote, kad Jūsų asmens duomenys yra netikslūs ar neišsamūs ir norite Juos pakeisti ar patikslinti tai galite padaryti šiais būdais:
   10.1.1 savo asmeninėje paskyroje mano profilio redagavimo aplinkoje;
   10.1.2 atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@irankiusritis.lt
   10.1.3 atvykdami į mūsų prekybos vietas.

   11. GALIMYBĖ IŠTRINTI ASMENS DUOMENIS

   11.1. Jūs turite teisę prašyti, kad nebetvarkytume Jūsų asmens duomenų ir juos panaikintume Jūsų asmens duomenys bus panaikinti gavus Jūsų prašymą.
   11.2. Apgailestaujame, tačiau Jūsų asmens duomenys nebus panaikinti iš mūsų duomenų bazės jei gavę Jūsų prašymą nustatysime, kad:
   11.2.1 Jūsų asmens duomenys yra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai dėl kurių jie buvo surinkti ar tvarkomi;
   11.2.2 Jūs nesate atšaukęs sutikimo dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;
   11.2.3 Jūs nesutikote su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, tačiau toks duomenų tvarkymas yra būtinas dėl mūsų teisėtų interesų;
   11.2.4 tvarkyti Jūsų asmens duomenis mus įpareigoja taikomi Europos sąjungos ir nacionaliniai teisės aktai;
   11.2.5 Jūsų duomenis mums būtina tvarkyti dėl teisinių reikalavimų pareiškimo, vykdymo ar gynimo.
   11.3. Prašymą dėl Jūsų asmens duomenų ištrynimo Jūs galite pateikti šiais būdais:
   11.3.2 atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@supradictum.lt
   11.3.4 atvykdami į mūsų prekybos vietas.

   12. GALIMYBĖ APRIBOTI TEISĘ TVARKYTI MANO ASMENS DUOMENIS

   12.1. Jūs turite teisę apriboti mums galimybę tvarkyti Jūsų asmens duomenis. Jums apribojus Jūsų asmens duomenų tvarkymą mes su Jūsų asmens duomenimis nebeatliksime jokių veiksmų, išskyrus asmens duomenų saugojimą. Asmens duomenų tvarkymą Jūs galite apriboti esant bent vienai iš šių aplinkybių:
   12.1.1 Jūsų asmens duomenys yra netikslūs (Asmens duomenų tvarkymo veiksmai šiuo atveju bus apriboti iki duomenų tikslumo patikrinimo);
   12.1.2 Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai, tačiau nesutinkate, kad Jūsų duomenys būtų ištrinti;
   12.1.3 Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jums prieštaraujant dėl tokio asmens duomenų tvarkymo (Duomenų tvarkymas bus apribojamas šiuo pagrindu iki kol bus patikrinta, ar priežastys dėl kurių mes tvarkome Jūsų asmens duomenis yra viršesnės už Jūsų).
   12.2. Apriboti Jūsų asmens duomenų tvarkymą Jūs galite šiais būdais:
   12.2.1 atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@supradictum.lt;
   12.2.4 atvykdami į mūsų prekybos vietas.

   13. SUTIKIMO ATŠAUKIMAS

   13.1. Savo sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo galite atšaukti bet kuriuo metu. Sutikimą galite atšaukti keliais būdais:
   13.1.1 atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@irankiusritis.lt
   13.1.2 atvykdami į mūsų prekybos vietas.

   14. TEISĖ Į DUOMENŲ PERKELIAMUMĄ

   14.1. Teisė į duomenų perkeliamumą reiškia, kad Jums leidžiama gauti susistemintu, paprastai naudojamu, kompiuterio skaitomu ir sąveikiu formatu tuos Jūsų pateiktus asmens duomenis, kuriuos mes tvarkome automatizuotomis priemonėmis. Esant techninėms galimybėms ir Jums prašant tokie Jūsų duomenys gali būti persiunčiami tiesiogiai kitam Jūsų nurodytam asmeniui.
   14.2. Prašymą dėl asmens duomenų pateikimo ar persiuntimo susistemintu formatu Jūs galite pateikti šiais būdais:
   14.2.1 atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@supradictum.lt
   14.2.2 atvykdami į mūsų prekybos vietas.

   15. PRAŠYMO TEIKIMAS DĖL TEISIŲ ĮGYVENDINIMO

   15.1. Prašymus, susijusius su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, mums galite pateikti šiais būdais:
   15.1.1 atsiųsdami mums prašymą elektroniniu paštu: info@supradictum.lt
   15.1.2 atvykdami į mūsų prekybos vietas.
   15.2. Savo sistemoje Jūsų identifikaciją atliekame pagal Jūsų elektroninio pašto adresą. Pateikdami mums prašymą vienu iš nurodytų būdų visada nurodykite savo elektroninio pašto adresą dėl kurio atžvilgiu sukauptos informacijos jis teikiamas. Jums nenurodžius elektroninio pašto, arba jam nesutapus su prašymą pateikusio asmens elektroninio pašto adresu, neturėsime galimybės Jūsų tinkamai identifikuoti ir pateikti Jūsų prašomos informacijos ar įgyvendinti Jūsų prašymo.
   15.3. Jeigu manote, kad Jūsų teisės yra pažeistos, dėl savo teisių gynimo galite kreiptis į Valstybinę asmens duomenų apsaugos inspekciją.

   16. SLAPUKAI

   16.1. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie atsiunčiami į Jūsų įrenginį, Jums besilankant atitinkamoje interneto svetainėje. Slapukai padeda mums atpažinti Jūsų įrenginį ir padeda mums pagerinti mūsų interneto svetainės funkcionalumą bei palengvinti naudojimąsi ja. 

'); fbq('track', 'PageView');