vidutinio ankstyvumo

 • BALTIC FIRE
  Tipas
  sėklinė bulvė
  Branda
  vidutinio ankstyvumo
  1653 - 660  be PVM
  WENDY
  Branda
  vidutinio ankstyvumo
  660  be PVM
  ALEGRIA
  Tipas
  sėklinė bulvė
  Branda
  vidutinio ankstyvumo
  660  be PVM
  BALTIC ROSE
  Tipas
  sėklinė bulvė
  Branda
  vidutinio ankstyvumo
  660  be PVM
  BIRGIT
  Tipas
  sėklinė bulvė
  Branda
  vidutinio ankstyvumo
  660  be PVM
  DAMARIS
  Tipas
  sėklinė bulvė
  Branda
  vidutinio ankstyvumo
  660  be PVM
  ESTRELLA
  Tipas
  sėklinė bulvė
  Branda
  vidutinio ankstyvumo
  660  be PVM
  IKARUS
  Tipas
  sėklinė bulvė
  Branda
  vidutinio ankstyvumo
  660  be PVM
  LINUS
  Tipas
  sėklinė bulvė
  Branda
  vidutinio ankstyvumo
  660  be PVM
  LOREEN
  Tipas
  sėklinė bulvė
  Branda
  vidutinio ankstyvumo
  660  be PVM
  MARY ANN
  Tipas
  sėklinė bulvė
  Branda
  vidutinio ankstyvumo
  660  be PVM
  NIXE NN
  Tipas
  sėklinė bulvė
  Branda
  vidutinio ankstyvumo
  660  be PVM
  OXANIA
  Tipas
  sėklinė bulvė
  Branda
  vidutinio ankstyvumo
  660  be PVM
  SAPHIA
  Tipas
  sėklinė bulvė
  Branda
  vidutinio ankstyvumo
  660  be PVM
  SORAYA
  Tipas
  sėklinė bulvė
  Branda
  vidutinio ankstyvumo
  660  be PVM
  TESSA
  Tipas
  sėklinė bulvė
  660  be PVM
  TOKIO
  Tipas
  sėklinė bulvė
  Branda
  vidutinio ankstyvumo
  660  be PVM